Kontor:
Holme Møllevej 24D,  8260 Viby J (i kælderen)
Kontortid:
1. mandag i måneden,
Kl. 13.00-15.00.

Telefon. 86 12 04 85.

Bank: Danske Bank 1551 11329691
E-mail: kontor@vbf-aarhus.dk


Formand: Kai Skovvang.

Telefon: 86 17 41 84.

E-mail: kaiskovvang@yahoo.dk.
  
Kasserer: Torben Bay-Johansen.

Telefon: 21 76 59 83
E-mail: bay.johansen@gmail.com

    
  Referat af generalforsamling i VBF d. 18. april 2018.
Velkomst ved formand Kai Skovvang

Herefter mindedes vi de brødre, som i årets løb er gået til Ryes Brigade.

Derefter overrækkelse af hæderstegn for medlemskab igennem mange år.

Kammeratskabspokalen blev tildelt Preben Emil Nielsen.

Dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Erik Maarvig, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Pkt. 2. Aflægning af beretning.
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kai orienterede om,
at fondene var blevet sammenlagt og det oppebærende beløb tilgår Veteranhjemmet.
I alt 10.000kr. Ligeledes tilføjes, at nye skytter har gratis kontingent i 2018. Herefter takkede
formanden bestyrelsen for godt samarbejde i 2017.

Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.
Kasserer Torben Bay-Johansen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget med applaus.

Pkt. 6. Valg til bestyrelse lige år.
Næstformand Knud Erik Pedersen ønskede ikke genvalg. Valgt til bestyrelsen
blev Carsten Boye Larsen.
Formand Kai Skovvang ønskede genvalg og blev valgt.
Suppleant Kai Berg ønskede ikke genvalg.
Det var ikke muligt at få genvalgt ny suppleant.

Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Mogens Hempel blev genvalgt. Boye Havn Sørensen blev nyvalgt.
Revisorsuppleant Knud Madsen blev genvalgt.

Pkt. 9. Eventuelt.
Kai efterlyste ny fanebærer, uden resultat.
Per Hjortshøj takkede for telegram til sin fødselsdag.
Kai takkede dirigenten.

21 medlemmer deltog ved generalforsamlingen.

Referent Leif Juul, Sekretær

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg gør opmærksom på, at der på Aarhus Samvirkende Soldaterforenings hjemmeside
bliver opslået nogle arrangementer, som vi også kan deltage i.
Hvis I Googler ind på Århus Soldater, klikker på "Nyhedsbrev", så kan I se, hvad der er på programmet.
Jeg vil fremhæve kammeratskabsaftenen. Der kommer kammerater fra alle foreninger.
Almindeligvis bliver de afholdt i lokalet på havnen, Marinestuen,  Kovnogade 2, 1. sal.
Kai Skovvang.

                                                              
    Tilbage til forsiden.

Senest opdateret 30. april 2018