Kontor:
Holme Møllevej 24D,  8260 Viby J (i kælderen)
Kontortid:
1. mandag i måneden,
Kl. 13.00-15.00.

Telefon. 86 12 04 85.

Bank: Danske Bank 1551 11329691
E-mail: kontor@vbf-aarhus.dk


Formand: Kai Skovvang.

Telefon: 86 17 41 84.

E-mail: kaiskovvang@yahoo.dk.
  
Kasserer: Torben Bay-Johansen.

Telefon: 21 76 59 83
E-mail: bay.johansen@gmail.com

          FØDSELSDAGE i FEBRUAR, MARTS OG APRIL

          
80 år: 16. marts, Per Hjortshøj Jacobsen 
70 år:
12. februar Leif Enevoldsen
              8. marts, Ole Jensen
              5. april, Torben Bay-Johansen
  Bestyrelsen ønsker fødselarerne hjertelig til lykke!
        
  ARRANGEMENTER FORÅRET 2018
   Keglespil
Tirsdag den 20. februar Christiansbjerg Hallen
Kl. 19.00
Husk indesko eller strømpesokker.
Pris 150,00.
Der er 2 stk. smørrebrød og 1 øl efter spillet.
Som sædvanlig fine præmier til de tre bedste og
trøstpræmie til sidste mand.
Tilmelding senest den 10. februar til Knud Erik,
telefon 61 42 93 05 eller Kai, 86 17 41 84

   ÅLE AFTEN
Åle aften den 23. marts kl. 18.00
Sted: Bondehuset, Saksild Strand.
Pris kr. 275,00.
Menu:2 slags sild,
ål ad libitum samt pandekager med is
eller wienerschnitzel, - skal bestilles ved tilmelding
incl. 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding til Leif Juul, tlf. 23 36 37 41,
senest den 10. marts.
Betaling gerne på netbank: 
1551 11329691

  GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 18. april 2018
kl. 19.00 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand.
Sidste tilmelding den 9. april. Hvis man vil deltage i den efterfølgende
sammenkomst med 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand skal det bestilles
ved tilmeldingen til Kai Skovvang, tlf. 86 17 41 84.
Efter vedtægterne § 7,8 og 9.
Følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår.
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år og overslag
     for det kommende regnskabsår.
4) Indkomne forslag.
5) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6) Valg (lige år) formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
    Formand: Kai Skovvang ønsker ikke genvalg.
    Bestyrelsesmedlem/næstformand: Knud Erik Pedersen
    ønsker ikke genvalg.
7) Valg (ulige år) Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
8) Valg af 1 revisor samt 2 suppleanter.
9) Eventuelt.
 
 

        HÆDERSTEGN
tileles til følgende medlemmer umiddelbart før generalforsamlingen:
10 års medlemskab: Flemming Jensen
25 års medlemskab:
      Finn Nielsen
      Arne Theilmann
      Niels Oluf Kofod
      Claus Bendtsen

40 års medlemskab:
      Torben Christophersen
      Per Bent Kjær
50 års medlemskab:
     Knud Jøhnke

 

 
På gensyn
Kai Skovvang/fmd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg gør opmærksom på, at der på Aarhus Samvirkende Soldaterforenings hjemmeside
bliver opslået nogle arrangementer, som vi også kan deltage i.
Hvis I Googler ind på Århus Soldater, klikker på "Nyhedsbrev", så kan I se, hvad der er på programmet.
Jeg vil fremhæve kammeratskabsaftenen. Der kommer kammerater fra alle foreninger.
Almindeligvis bliver de afholdt i lokalet på havnen, Marinestuen,  Kovnogade 2, 1. sal.
Kai Skovvang.

                                                              
    Tilbage til forsiden.

Senest opdateret 4. februar 2018