Kontor:
Holme Møllevej 24D,  8260 Viby J (i kælderen)
Kontortid:
1. mandag i måneden,
Kl. 13.00-15.00.

Telefon. 86 12 04 85.

Bank: Danske Bank 1551 11329691
E-mail: kontor@vbf-aarhus.dk


Formand: Kai Skovvang.

Telefon: 86 17 41 84.

E-mail: kaiskovvang@gmail.com.
  
Kasserer: Torben Bay-Johansen.

Telefon: 21 76 59 83
E-mail: bay.johansen@gmail.com

    
  ARRANGEMENTER

 
  Åle aften på Bondehuset i Saxild
  . Den 29. marts kl. 18.00
Der serveres to slags sild, ål ad libitum med tilbehør,
pandekager m/is og kaffe. Hvis der skulle være enkelte,
der ikke kan spise ål, er alternativet wienerschnitzel.
Husk at gøre opmærksom på det ved tilmelding.
Øl, vand og snaps efter behov!
Pris kr. 150,00
Tilmelding senest den 23. marts til Leif 23 36 37 41
eller Kai 86 17 41 84

     Generalforsamling
Onsdag 24. april kl. 19.00 hos Hjemmeværnet,
Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand

Bestyrelsen har vedtaget, at vi giver et par stykker
mad til dem, der har lyst.
Derfor er tilmelding nødvendig til Kai, 86 17 41 84
eller Leif 23 36 37 41 senest 13. april.
Da vi har et efterslæb med suppleanter fra de senere år,
skal vi udover de to bestyrelsesmedlemmer have valgt
to bestyrelsessuppleanter, to revisorsuppleanter og en revisor.
Det er bestyrelsens klare opfattelse, at hvis vi ikke får det på plads,
så vil vi ikke kunne fortsætte foreningen på betryggende vis.
Så jeg opfordrer alle brødrene til at smøge ærmerne op,
så vi kan få besat disse poster.

På gensyn: Kai Skovvang/fmd.

  Forårstur
Den 27., 28., og 29, maj har vi arrangeret en tur til det nordlige Tyskland
Se den efterfølgende brochure. Vi håber på opbakning, så vi kan få bussen fyldt.
  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg gør opmærksom på, at der på Aarhus Samvirkende Soldaterforenings hjemmeside
bliver opslået nogle arrangementer, som vi også kan deltage i.
Hvis I Googler ind på Århus Soldater, klikker på "Nyhedsbrev", så kan I se, hvad der er på programmet.
Jeg vil fremhæve kammeratskabsaftenen. Der kommer kammerater fra alle foreninger.
Almindeligvis bliver de afholdt i lokalet på havnen, Marinestuen,  Kovnogade 2, 1. sal.
Kai Skovvang.

                                                              
    Tilbage til forsiden.

Senest opdateret 12. marts 2019