Formandens skriftlige beretning for 2000

Det er nu et år siden, jeg blev valgt til formand for Vaabenbrødreforeningen. Vi har i det forløbne år forsøgt ikke at lave de store ændringer i forhold til tidligere år, selvom vi selvfølgelig har justeret lidt hist og her. Husk på, vi har jo selv været med til at indføre de retningslinier, vi har lavet i min forgængers tid. Men et nyt frisk pust har vi da fået, med det nye festudvalg, hvilket klart er kommet til udtryk både på vor sommerudflugt, TV-2, stiftelsesfesten m.v.

Vi har i årets løb deltaget i de tiltag, som Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger arrangerer f.eks. repræsentantskabsmøde, fanen til Dronning Margrethes fødselsdag, Valdemarsdag, Dronningens modtagelse, Mindelunden ved Marselisborg, Dronning Ingrids begravelse, ja der er flere, men det er vel ikke nødvendigt at remse dem alle op. Vi har været der, hvor vi var blevet bedt om det.

Rytterstenen: Dette arrangement stoppede jo i 1999. Jeg ved, at der har været medlemmer på stedet igen i år!! Men dette arrangement er altså slut. Bestyrelsen har, for at det ikke helt skal gå i glemmebogen besluttet at de bestyrelsesmedlemmer der har tid, vil nedlægge en krans på dagen. Dette er alene for bestyrelsen.

Vi har taget et nyt tiltag ved at blive repræsenteret på Internettet. Dette tiltag er ikke kun for at gøre opmærksom på vores eksistens, men også som en service, for de medlemmer der har mulighed for at være på Internettet. Senere vil siden blive udbygget med mere historisk materiale.

I år har bestyrelsen også deltaget i kredsmødet for 8.kreds i Skive. Det var en god oplevelse for os. Det er mange år siden, vi samlet har deltaget i disse møder. Der blev vedtaget nogle små justeringer i vedtægterne, og der blev udvekslet mange synspunkter, som vi bestemt kunne lære af. Det står i hvert fald fast, at vi deltager igen i år.

Årsmødet i Fredericia deltog vi desværre ikke i, da det blev afholdt samme dag, som vi havde Stiftelsesfest.

Skyttelauget går det jo også mægtigt godt for. De kan bare det der!! Den i august afholdte fugleskydning var ligeså igen i år en dejlig oplevelse. Vi kan stadig være flere skytter, så de, der ikke har prøvet det, skulle tage at give sig selv den oplevelse.

Og endelig må jeg jo sige, at Skyttelauget jo er vort største arrangement!!!

Medlemstallet: Ja, vi er ca. 380. Det har før været større. Jeg sagde ikke noget om nye medlemmer - eller gjorde jeg??

Til slut en stor tak til bestyrelsen, I laver et super godt arbejde, I kommer, når jeg kalder. Set fra min plads, kører det bare godt.

Tak til jer medlemmer, der slutter op, uden jer var det jo intet værd.

December 2000

Kai Skovvang