Formandens skriftlige beretning for 2001.

Så er der igen gået et år, og det er tid til at se tilbage på året der er gået. Jeg syntes vi har haft et godt år i VBF-Århus, det glæder os i bestyrelsen at vore medlemmer er flinke til at møde op når vi har et arrangement i kalenderen, det er vigtigt for os.

Ellers er det svært at drive foreningslivet, det er svært at få nye medlemmer, og det er ikke blevet nemmere nu hvor meget personel er udsendt i FN-tjeneste, kaserner er nedlagt o.s.v. Men hvad har vi foretaget os i det forløbne år:

Lørdag d. 6. januar: Nytårsparade på SOK. Fanebærerne deltog også i den efterfølgende frokost. Dette er en dag som fanebærerne sætter pris på.

Tirsdag d. 13. februar: Vort årlige keglespil på Hotel Mercur, om efter­middagen spillede ungskytterne kegler, og vi var værter for en cola og masser af slik. Om aftenen var det så os andre der tog over, vi havde en fornøjelig aften som vi sluttede af i restauranten med et par stykker mad og lidt til halsen. En dejlig aften!

Søndag d. l. april Formand med ledsager samt fanebærer og fanevagt, var inviteret til 125-års jubilæum hos VBF Ebeltoft. Det var et meget stort og flot arrangement med march gennem Ebeltoft by, afsluttende på Hotel Ebeltoft Strand med en meget velsmagende buffet. Stor ros til bestyrelsen i Ebeltoft.

Mandag d. 30 april: Generalforsamling i frimurerlogens selskabslokaler. Aftenen forløb på en sober måde. Der blev valgt et nyt bestyrelses­medlem, Bjørn Kaae, som blev valgt i stedet for N.J.Bentsen, der ikke ønskede genvalg. Henny Toustrup var på valg, og blev genvalgt

Tirsdag d. 15 maj: Velkomst/jubilarfest, igen i frimurerlogens selskabs­lokaler. Nye medlemmer var inviteret til at deltage denne aften, 2 havde efterkommet invitationen. 5 jubilarer var mødt op og fik overrakt deres hæderstegn. Generallæge Svend Trier var aftenens taler, han underholdt

med muntre beretninger fra hans tid i forsvaret. En hyggelig aften hvor vi kunne have været mange flere.

Torsdag d. 31 maj. Bestyrelsen lagde en krans ved rytterstenen. Efterfølgende indtog vi et stykke brød på VBF-kontoret.

Lørdag d. 16 juni Sommerudflugt til Jellingsstenene, kaffe og kage på Jelling Kro. Afslutning med middag på Hotel Mercur. En dejlig dag, mange dejlige mennesker, godt humør.

Lørdag d 18 august Fugleskydning i FiskerhusetÅhavevej. Det er bare en rigtig "knald hamrende" god dag Morgenkaffe, rundstykker (hvis man kommer tidlig), lidt til ganen ved middagstid, knald i " bøssen" hyggeligt samvær, prøv det.

Tirsdag d 11 september: På denne aften var vi hos Falck, Vi fik fore­vist materiel, køretøjer udstyr m.v , 2 meget kompetente reddere fortalte og viste rundt. En rigtig god aften, som vi afsluttede i kantinen med kaffe og brød.

Lørdag d. 6. oktober: Stiftelsesfest i frimurerlogens selskabslokaler. En rigtig god aften, rigtig god tilslutning, godt humør, festtaler var chef for hjemmeværndistrikt Århus OL Kim Astrup, 4 retter dejlig mad øl/vin/vand ad libitum, musik og dans,  ja hvad kunne vi ønske os mere, godt gjort af festudvalget.

Søndag d. november: Indkøbstur til Tyskland, først sejltur på Flens­borg Fjord. Der var spisning om bord, der var også lidt forvirring hvor vi skulle sidde, men vi fandt da ud af det, så det hele endte med at det blev en rigtig dejlig tur. Efter sejlturen var der indkøbsmulighed inden vi kørte over grænsen og hjem.

Ud over dette har formand/bestyrelse, fanebærer deltaget i diverse møder i kredsen samt i Aarhus Samvirkende Soldaterforening. Jeg kan roligt sige at aktiviteten har været mindst lige så stor som det forgående år.

Hermed er min skriftlige beretning slut, på gensyn til

Generalforsamlingen den 30. april 2002 i frimurerlogens lokaler kl. 18.00.

Kai Skovvang/fmd