GENERALFORSAMLINGEN 2000

Efter at foreningens smukke fane var ført ind i salen, bød formanden velkommen, og forsamlingen udbragte et nifoldigt leve for Hendes Majestæt. Herefter blev de Våbenbrødre, der i årets løb var gået til Ryes Brigade hædret med et:

ÆRET VÆRE DERES MINDE IBLANDT OS!

Dagsordenens første punkt var valg af dirigent - her blev traditionen tro Børge Christiansen valgt uden modkandidat.

Formanden ridsede herefter i sin beretning op om de mange gode ting, der er sket i hans 12-årige formandstid - især takkede formanden de forskellige instanser, han havde haft med at gøre i formandstiden. Beretningen blev godkendt.

Foreningens regnskaber, som herefter blev uddelt, blev gennemgået af kasserer Ib Bonde. Ingen kommentarer - Godkendt.

Indkomne forslag. Eric Maarvig havde indsendt for slag om, at den afgående formand - Aksel A. Koldste - skulle udnævnes til ÆRESMEDLEM. Efter at formanden havde forladt lokalet, blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Kontingentet blev uændret 75 kr. årligt.

Forrnandsvalget blev, at Kai Skovvang Nielsen enstemmigt blev valgt til foreningens nye formand.

Ib Bonde blev genvalgt, og som nyt medlem valgtes Allan Plath. Suppleanter blev Bjørn Kaae og Carsten Boye.

Revisor Georg Madsen blev genvalgt - suppleanter blev Peter Meilstrup og Jens Lillebæk.

Kai Skovvang Nielsen takkede for valget og rettede en særlig tak til den afgående formand - Aksel A. Koldste.