Referat fra generalforsamlingen

Til generalforsamlingen mødte 38 veloplagte brødre.

 

Formanden bød velkommen og mindedes de alt for mange brødre, der var afgået til ”Ryes Brigade”, ligesom der blev råbt et ni-foldigt hurra for HMS Dronning Margrethe.

 

Som dirigent valgtes – traditionen tro – Børge Christiansen, der på en fin og værdig måde ledte generalforsamlingen, der forløb uden spørgsmål. om man deraf kan udlede, at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde, har man da lov at håbe.

 

Formanden blev genvalgt, og de 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev hhv. Ernst Løvstad og Finn Bach Jensen. - - Tillykke med valget. Bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 2 revisorer suppleanter blev genvalgt og kontingentet forblev uændret – mon ikke landets mindste kontingent.

 

Efter den hurtigt overståede generalforsamling, nød vi de lækre gule ærter og det kammeratlige samvær. At værten ikke var i stand til at levere solbærrom til de lækre pandekager, gjorde nu ikke noget skår i en ellers hyggelig aften, der sluttede med hurra-råb for foreningen.

 

 

 

Henny Toustrup

Sekretær