GENERALFORSAMLINGEN *****************^**************************^**

Generalforsamlingen 1998 havde ikke deltagelse af ret så mange af medlemmerne, måske fordi der ikke var noget "særligt" på dagsordenen.

Efter formandens velkomst blev Børge Christiansen valgt til aftenens dirigent.

Formanden aflagde herefter i følgende rækkefølge:

Supplerende beretning for 1997 Regnskaberne for 1997

Begge dele havde enkelte tilkendegivelser fra forsamlingen, især var man - efter lukningen af Julens Glæde - klar over, at foreningen går en lidt roligere tilværelse i møde. Det blev endvidere oplyst, at der i efteråret 1998 vil blive arrangeret nogle kammeratskabseftermiddage på kontoret i Pontoppidansgade. Såvel beretningen som regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.

Som tidligere omtalt havde bestyrelsen vedtaget, at der på generalforsamlingen kunne - hvis der fandtes emner hertil - uddeles foreningens ÆRESNÅL. Bestyrelsen havde godkendt følgende til at modtage denne nål: Ejnar Lahn Madsen, Børge Christiansen og Poul Boye Larsen. Formanden overrakte Æresnålen til disse tre under forsamlingens bragende bifald.

Kontingentet forblev uændret, idet dog formanden kunne oplyse, at De samvirkende Forsvarsbrødres blad måske ville blive os påtvunget mod et kontingent på 18 - 20 kr. årligt. Foreningen har allerede gjort indsigelser herimod, hvorfor forsamlingen godkendte, at foreningens kontingent for 1999 kunne forhøjes, hvis samvirksomhedens krav bliver vedtaget i juni måned.

Valgene fik til følgende resultater, at formanden -Aksel A. Koldste - blev genvalgt, og at Kai Skovvang og Ib Bonde blev valgt til bestyrelsen - efter at Arne Nielsen og Poul Boye Larsen ikke ønskede genvalg.

Som suppleanter valgtes Børge Bundgaard og Bjørn Kaae.

Revisor Georg Madsen blev genvalgt med Knud Mortensen og Leif Krone som suppleanter.

Under "Eventuelt" fremkom spørgsmål om bl.a. festmiddagens menu - og festudvalget blev herefter klar over, at sidste års menu med lammesteg var en engangsforeteelse.

Formanden takkede dirigenten for ledelse af mødet og sluttede med at takke Arne Nielsen og Poul Boye Larsen for godt bestyrelsearbejde gennem mange år. Aftenen sluttede med Gule Ærter og Pandekager med Is - og stemningen var VBF værdig til det sidste.