Efter formandens velkomst og fanen var ført ind på værdig vis, blev der udbragt et 9-foldigt leve for Majestæten.

Herefter blev Børge Christiansen valgt til dirigent - og formanden overtog talerstolen for at afgive en mundtlig beretning, som mundede ud i, at foreningen i 1999 fylder 140 år og at dette skal fejres på en meget god måde den 2. oktober 1999. Beretningen blev godkendt.

Kasserer Ib Bonde forelagde derpå regnskabet for 1998 og overslag for 2000. Det konstaterede underskud på godt 20.000 kr. kunne henføres til mankoen ved afslutningen på Jule-Glæden - denne manko var på 25.681 kr. Herefter kunne det konstateres, at foreningens økonomi vil være sund fremover. Regnskabet blev - med nogle få ønsker om forklaring på enkelte beløb - godkendt.

Formanden kunne herefter overrække foreningens ÆRESNÅL til foreningens tidligere forretningsfører og nuværende revisor Georg Madsen - forsamlingen tilkendegav deres støtte med klapsalver overrækkelsen.

Kontingentet for 2000 blev uændret 75 kr.

Valgene blev følgende:

Bestyrelsen - genvalg af Henny Toustrup og Nels J. Bendtsen.

Suppleanter blev Lise Petersen og Bjørn Kaae.

Revisor Poul Graabek blev genvalgt og det samme blev Knud Mortensen og Leif Krone - desværre havde man ikke indhentet deres tilladelser forinden.

Under eventuelt oplyste formanden, at udflugten den 12. 1999 har deadline for tilmelding den 7. -juni 1999. Tillige blev det oplyst, at der allerede nu er tilmeldt ca. 100 til Jubilar- og Velkomstfesten, men at tilmeldingen fortsætter.

Forslag fra Eric Maarvig om at påbegynde nogle af vore arrangementer lidt senere blev godtaget, således at disse fremover bliver påbegyndt kl. 18.30.

Efter at dirigenten havde motiveret et trefoldigt leve for foreningen, takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen

- og man gik derefter til det veldækkede bord, hvor BS-GULE ÆRTER blev fortæret med stor appetit - efterfulgt af pandekagerne med is.

Kaffen med småkager blev indtaget i den smukke salon.

Og ca. 40 af vore medlemmer havde haft en god aften i gode kammeraters selskab.