GENERALFORSAMLINGEN 1993.

Ca. 50 våbenbrødre overværede foreningens årlige generalforsamling den 19. marts 1993 - en meget rolig faglig generalforsamling - de tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt - ny suppleant til bestyrelsen blev Erik Lund-Sørensen. Der skulle også vælges to nye revisorsuppleanter - og det blev Arne Nielsen og Poul Graabek.

Det eneste punkt, hvor der var lidt diskussion var i forbindelse med bestyrelsen forslag om at forhøje kontingentet til 75 kr. fra og med 1994 - det blev dog godkendt med stort flertal.

Regnskabet, som kan ses på kontoret, udviste et overskud på 45.618 kr., men der må i de kommende år forventes større udgifter, derfor bl.a. kontingent forhøjelsen. Efter generalforsamlingen samledes man om de veldækkede borde og nød Bent Sørensens hjemmelavede skildpadde og før denne nogle dejlige sild. Aftenen sluttede ved kaffebordene.

Formanden.