Jubilar- og Velkomstfesten 2000

Foreningens årlige og traditionsrige fest for jubilarer og nye medlemmer fandt sted den 9.maj i frimurerlogens selskabslokaler.

Efter at fanen var ført ind, bød formanden, Kai Skovvang, velkommen til jubilarerne, vor tidligere formand og æresmedlem, Aksel A. Koldste, Præsidenten for De Danske Forsvarsbrødre, Peter Thygesen, samt de ca. 50 fremmødte våbenbrødre og damer.

Vi havde i år 6 nye medlemmer, 7 jubilarer og 1 æresmedlem. Ikke alle jubilarer havde givet tilsagn om at deltage, men formanden havde fornøjelsen at tildele 50 års tegn til Erik Johansen, 40 års tegn til Henry E. Christensen og Bent Ø. Bendtsen samt 25 års tegn til Ryan Aakjær og Finn Bach Jensen.

Formanden gjorde i sin tale opmærksom på, at VBF ikke er en hvilken som helst soldaterforening, man er medlem af, og indskærpede foreningens formålsparagraffer, der er sålydende:

                      Foreningens formål er:

                      At styrke og bevare kærlighed til Regent og Fædreland.

                      At styrke og bevare forsvarsviljen i det Danske folk.

                      At styrke folkets nationale ånd og holde de nationale minder i

                      hævd.

                      At knytte medlemmer sammen ved afholdelse af møder,

                      selskabelige sammenkomster og lign.

Det sidste punkt lovede formanden, at vi vil gøre noget ved i bestyrelsen.

Endvidere redegjorde formanden for foreningens arrangementer i årets løb af hensyn til de nye medlemmer, og ikke mindst gjorde han opmærksom på foreningens skyttelaug, det bedste i landet, hvor der lægges et stort arbejde for såvel de unge skytter og alle vi andre, der kun kommer en gang imellem. - så har man lyst til at skyde, så er det her, man har mulighederne. Det er bl.a. her, vi en gang om året afholder en fugleskydning, hvor vi har det både sjovt og hyggeligt - så prøv det, og husk at tage familien med.

Efter velkomsttalen gik formanden over til medaljeoverrækkelsen, hvoraf sidste medalje - Æresmedaljen - blev overrakt foreningens tidligere formand og æresmedlem, Aksel A. Koldste. Formanden udtrykte glæde over at få lov til at overrække æresmedaljen. Endvidere udtrykte han på bestyrelsens vegne en stor tak for samarbejdet igennem de 12 år, som Aksel A. Koldste har virket som formand, og for det kæmpe arbejde, han har lagt i VBF, og som vi alle er meget taknemlige for. - Vi ønsker rigtig hjertelig til lykke.

Derefter overgik ordet til Præsidenten for De Danske Forsvarsbrødre, Peter Thygesen, der indledte med at takke Aksel A. Koldste for hans arbejde for VBF.

Præsidenten kaldte herefter foreningens trofaste fanebærer, Ejnar Lahn Madsen, frem og tildelte ham Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje. Store klapsalver fulgte - jeg tror, han kneb en lille tåre - og hvor var den fortjent.

Og så ventede aftenens måltid, sild og forloren skildpadde, øl og snaps, i de altid festlige lokaler, hvor snakken som sædvanlig gik højt - man er vel blandt venner. Kaffe og småkager blev det også til, og det varede længe, inden sidste gæst havde forladt Frimurerlogen. Så det var en rigtig god og festlig aften.