Jubilar- og Velkomstfesten den 8. maj 199o i Fri­murerlogens smukke lokaler fik den traditionelle af­vikling, som en sådan fest skal have.

60 jubilarer, nye medlemmer og "gamle" medlemmer var mødt op - og efter formandens velkomst blev forenin­gens mærke - FANEN - ført ind og et nifoldigt leve blev udbragt for Hendes Majestæt Dronningen.

Herefter fik aftenens festtaler - hjemmeværnskonsulent Carit Enevoldsen - ordet for at fortælle noget om HJEMMEVÆRNET I DAG. Her fik forsamlingen forskel­lige oplysninger, og disse blev mødt med opmærksomhed fra forsamlingens side.

Formanden takkede hjemmeværnskonsulenten og overrak­te denne foreningens Jubilæumsbog.

Til de nye medlemmer rettede formanden nogle velmente ord omkring rettigheder og pligter som medlem af Vaabenbrødreforeningen. Desværre var kun 5 af de nye medlemmer mødt op - men formanden bad de pågældende om at rejse sig - og der blev udbragt et leve for deres medlemskab af foreningen.

Aftenens særlige hædersgæster - VORE JUBILARER - blev herefter kaldt frem således dog, at formanden forin­den rettede nogle særlige ord til foreningens 70-års jubilar, Charles S. Christensen. Formanden ønskede pågældende til lykke med fødselsdagen dagen før - da blev Charles Christensen 92 år. 70-årsjubilaren fik som gave foreningens Jubilæumsbog overrakt - og han takkede stærkt bevæget herfor. Det var en stor glæde og ære at have en så gammel jubilar - han var helt på toppen og nød aftenen i fulde drag.

De øvrige jubilarer blev herefter kaldt frem og op­stillet "til parade":

4o års jubilarer: Gunnar O. K. Schaumburg-Muller og Svend Aage Thorsholt.

25 års jubilarer: Erling Bech, Flemming Hylleb. Jensen, Povl Boye, Villy Olesen, Søren Pontoppidan og Eigild Vebel.

Efter en hyldest til disse brave danske mænd fik de af formanden påhæftet hæderstegnene og overrakt de­res hædersbevis for antal år i foreningen.

Efter denne overrækkelse gik man til de smukt pyntede borde og nød aftenens traditionelle menu:

GULE ÆRTER MED DERTIL HØRENDE TILBEHØR

og

PANDEKAGER MED IS.

Under spisningen gik snakken livligt - og alle nød den veltillavede mad - og herefter gik man tilbage til lokalet ved siden af, hvor kaffen og småkagerne var klar.

Dette var igen en smuk afvikling af jubilar- og velkomstfesten - alle havde haft en dejlig aften og i gode kammeraters nærværelse.