Jubilar- og Velkomstfesten 1994 blev også en rigtig Vaabenbroderaften.

Efter at fanen var ført ind af fanebærer og fanevagt kunne formanden give ordet til aftenens taler - kommandør Erik Fage-Pedersen fra Søværnets Operative Kommando. Kommandøren gav os alle en meget fin indlevelse i, hvad SOK og i det hele taget Søværnet står for i vor moderne tid. Vi fik meget at vide, og det bifald, der efterfulgte talen, vidnede om at vore medlemmer havde fulgt godt med i orienteringen om Søværnet.

Herefter fik kommandør Fage-Pedersen den ære at dekorere vore jubilarer med deres velfortjente hæderstegn, og vore jubilarer var følgende:

50 års jubilarer:

25 års jubilarer:

Efter, overrækkelsen talte formanden indtrængende til vore jubilarer og takkede dem for deres store trofasthed mod foreningen ved deres lange medlemskab. Samtidig med jubilaroverrækkelsen var vore nye medlemmer indbudt til denne aften og til dem talte formanden om det at være medlem af en Vaabenbrødre-forening - det var et privilegium - alle kan jo ikke blive medlem, der kræves visse optagelsesbetingelser, som vore nye medlemmer alle havde klaret med bravour. Efter den store festivitas gik man til de smukt pyntede borde og indtog Bent Sørensens veltillavede gule ærter med efterfølgende pandekager med is. Hvor var det en herlig aften, der sluttede med kaffen i den smukke kaffesalon.

REFERENTEN