JUBILÆUMSBOGEN  1859-1959

Efter at denne JUBILÆUMSBOG 1859-1959 er ved at blive gjort færdig, kan bestyrelsen varmt an­befale alle Vaabenbrødre, at de også får den store oplevelse, det bliver at læse denne bog.

Der er i bogen mange tildragelser m.v., som har været med til at forme Vaabenbrødreforeningens hundredårige historie - og denne har bestemt ikke været kedelig. Der er i tidernes morgen forekom­met ting, som man i dag ikke ville tænke sig, at sådant kunne ske i en forening af gamle soldater, men det er sket - og Jubilæumsbogen har alt dette med.

Foruden at der bliver mulighed for at købe bo­gen, vil der også blive en mulighed for vore medlemmer at kunne låne den mod et mindre gebyr og et depositum - men herom vil der foreligge yderligere, når bogen til sin tid - engang i første halvdel af 1990 - er færdigtrykt og indbundet.

Prisen for bogen bliver på 150 kr. - men de af vore medlemmer, der afgiver bestilling inden den 15. februar 1990 kan købe den for 125 kr. Kontoret modtager bestillingerne.

Forfatteren til bogen - fhv. overpolitibetjent Jens Jepsen Nielsen - er med sine 89 år fortsat medlem af foreningen.

Bestyrelsen