Jubilar- og Velkomstfesten 2001

Våbenbrødreforeningen, der nu er 143 år, afholdt traditionen tro Jubilar- og Velkomstfesten i Frimurerlogens selskabslokaler.

Efter at fanen var ført ind, blev der råbt et nifoldigt leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. - Formanden bød herefter velkommen med en særlig velkomst til vore nye medlemmer. Formanden talte herunder bl.a. om sammenholdet i Våbenbrødreforeningen og om tilslutningen til foreningens arrangementer.

Aftenens festtaler, pensioneret Generallæge Svend Trier, underholdt med muntre beretninger fra hans tid i forsvaret, herunder bl.a. om hans tid i Sønderjylland, og om soldaternes påhit for at opnå erstatning. - En mand der virkelig var værd at høre på.

Derefter skulle jubilarerne hædres og nye medlemmer præsenteres. Desværre var der for få, der efterkom invitationerne. Vi må prøve at blive bedre næste år! Af 10 års jubilarer mødte 2, 25 års jubilar en enkelt og 40 år 2 jubilarer. Formanden holdt en kort tale for jubilarerne, og vi fik hilst på vore nye brødre. - Men hvor ville det være hyggeligt, om dobbelt så mange mødte op. Alligevel skal lyde en tak til fremmødte jubilarer og nye medlemmer, for uden jer var der jo ikke noget at fejre. Bestyrelsen glæder sig også fremover at hilse på vore nye brødre ved kommende arrangementer. Vi er sikker på, I vil befinde jer vel. - I Våbenbrødreforeningen er der nemlig kun glade og positive medlemmer.

Aftenen sluttede med Bent Sørensens fortræffelige sild og forloren skildpadde med tilbehør - en ekstra øl og snaps fik vi også, så det var ikke så dårligt. Sædvanen tro gik snakken livligt ved den efterfølgende kaffe med de hjemmebagte småkager. - Jo, det var en ganske hyggelig aften.