JUBILAR- OG VELKOMSTFESTEN

Igen i år oplevede jeg en dejlig og alligevel højtidelig JUBILAR-OG VELKOMSTFEST i Frimurerlogens prægtige lokaler - lige det rette sted for denne gamle tradition.

Ved ankomsten blev alle budt på en øl eller vand, hvorefter formanden Aksel Koldste bød velkommen.

Herefter blev foreningens prægtige fane på behørig vis ført ind. En særlig velkomst lød derefter til aftenens festtaler, oberstløjtnant Bent Daugaard med frue, til de særlig indbudte jubilarer, hvoraf mødte tre 50 års-jubilarer og en enkelt 40 års-jubilar, samt til vore nye våbenbrødre.

Oberstløjnant Daugaard fik herefter ordet - hans tale var, hvad man nok kunne kalde anderledes, idet den ikke - hvad måske mange havde forventet - handlede om forsvaret, forsvarspolitik eller lignende; men derimod om det, der vedrører os alle - nemlig Dansk Kultur og Sprog - ikke mindst det talte sprog. Ja, det var virkelig en tale, der fængede. Hvor ofte hører vi ikke forvrængede sprogblomster - måske bruger vi dem selv. Det var virkelig en tale med megen stof til eftertanke - nemlig at værne om vort dejlige modersmål.

Efter festtalen blev jubilarerne kaldt frem, hvorefter oberstløjtnanten og formanden overrakte hæderstegnene og diplomer, og vi andre hyldede dem med hurra-råb. Derefter blev de nye medlemmer kaldt frem, og disse fik derefter et par ord fra formanden om deres pligter og rettigheder som medlemmer, også et hurra - råb.

Af vaabenbrødre taltes denne aften 61, der havde sat hinanden stævne til denne traditionsrige jubilar- og velkomstfest, som sluttede af med et CLOU: Gule ærter og pandekager.

"VAABENBRODEREN"