JUBILAR- OG VELKOMSTFESTEN 1997

Den traditionelle JUBILAR- OG VELKOMSTFEST blev i år fejret på en helt anden - men ikke mindre festlig - måde, idet bestyrelsen - efter opfordring havde godkendt, at medlemmernes hustruer fik adgang til denne festlige aften. Ca. 70 efterfulgte opfordringen - og efter stemningen at dømme tror jeg næppe, de har fortrudt, at de deltog denne aften.

Formanden tog imod gæsterne ved trappen og bød på en forfriskning og anmodede medlemmerne om at skrive sig ind i gæstebogen.

Da alle var ankommet, blev foreningens prægtige fane ført standsmæssigt ind - og der blev udbragt et nifoldigt leve for Dronningen.

Formandens hjertelige velkomst lød til alle - og ikke mindst til aftenens festtaler, vicepræsident for De Danske Forsvarsbrødre Peter Thygesen, Aalborg, de 2 fremmødte jubilarer og 9 nye medlemmer, der alle havde taget imod foreningens invitation, samt til de fremmødte hustruer. Vicepræsidenten holdt derefter en fremragende festtale om bl.a. holdninger m.v., og hæderstegn blev uddelt til de to 25-års jubilarer. Per Buckhøj og Leif Enevoldsen. Før denne overrækkelse af jubilarernes hæderstegn kaldtes formanden for skyttelaugets ungdomsafdeling. Jens Eriksen, frem og VBF's formand overrakte ham De Danske Forsvarsbrødres Fortjenstmedalje med diplom. Herefter blev de 9 nye medlemmer hyldet for deres indmeldelser i foreningen.

Næstformanden, Arne Nielsen, fik derefter ordet, som han straks videregav til vicepræsidenten, der i velvalgte ord takkede for indbydelsen til denne festaften og overrakte derefter Aalborg-selskabets plakette til foreningen. At foreningens formand. Aksel Koldste, derefter skulle dekoreres med De Danske Forsvarsbrødres Fortjentmedalje, som vicepræsidenten med meget smukke ord overrakte ham, kom som en meget stor overraskelse - ikke mindst for formanden, men hvor herligt på een gang at kunne foretage sådanne sjældne udmærkelser.

Som et ekstra clou på festen mødte den legendariske fotograf fra Stiftstidende - Ib Hansen - op og resultatet af hans besøg kunne ses i selvsamme avis allerede dagen derpå.

Bent Sørensens fortræffelige "gule ærter" med diverse tilbehør - og brændevin skænket af henholdsvis foreningen og Bent Sørensen satte stemningen endnu højere i vejret. Efter kaffen og den gode snak her i venners lag sluttede festen ved 22-tiden med "Tak for i aften" og på hjerteligt gensyn i  juni 1997 til foreningens årlige sommerudflugt til Ebeltoft. Sekretær – HT