JUBILAR- OG V E L K O M S T F E S T E N 1998

**************************

Denne traditionsrige VBF-fest samlede i år rigtig mange af vore medlemmer - og alle fik en rigtig glædelig og fornøjelig festaften ud af det.

Festen blev lidt ændret, idet formanden og fanebæreren med foreningens smukke fane førte de mange jubilarer og nye medlemmer ind ved en smuk parade.

Efter formandens velkomst fik kommandør N. A. Binder fra Søværnets Operative Kommando ordet for at give et samlet overblik over den militære situation i Danmark - krydret med små anekdoter m.v.

Herefter blev vore jubilarer kaldt frem - og det var glædeligt at se disse trofaste medlemmer, som her kunne modtage deres velfortjente hæderstegn for henholdsvis 65 år, 60 år, 50 år og 25 år i foreningen. Herefter takkede formanden disse medlemmer for deres trofasthed overfor foreningen.

Så kom den store fremmarch af nye medlemmer, der var godt 30 nye medlemmer, som efter et håndtryk af formanden også fik nogle velmente ord med på vejen om, hvordan det er at blive medlem af Verdens ældste Soldaterforening.

Herefter gik man i spisesalen og nød Bent Sørensens veltillavede Sild og Forloren Skildpadde - begge dele med alt det tilbehør, man kunne ønske sig. At foreningen gav en ekstra Kartoffel-Juice hører med til denne aftens gode stemning.