JUBILAR- OG VELKOMSTFESTEN 1999

Efter at De Danske Forsvarsbroderselskaber har indført et 10 års hæderstegn blev Jubilar- og Velkomstfesten 1999 et rigtigt tilløbsstykke, idet ikke mindre end 44 havde meddelt, at de gerne ville have dette tegn.

Efter at fanen var ført ind og Kong Kristian afsunget, kunne formanden byde velkommen til den meget store forsamling på godt 100 Vaabenbrødre og deres damer.

Formanden ridsede derefter op lidt af foreningens historie, som i år er 140 år og gjorde jubilarer bekendt med, at det var en stor ære at være medlem af en så gammel og hæderkronet forening.

Før selve overrækkelsen af DFBs hæderstegnene kaldte formanden skydelederen Allan Brahe Larsen frem for at tildele ham FORSVARSBRØDRENES FORTJENSTMEDALJE for hans store arbejde i skyttelauget.

Overrækkelsen af hæderstegnene måtte på grund af det store antal foregå ved, at hver enkelt blev kaldt frem og fik hæderstegnet påhæftet, og dette gik også ganske udmærket.

Denne overrækkelse blev efterfulgt af tre flotte hurra'er for samtlige modtagere.

Herefter blev foreningens "nye medlemmer" præsenteret - og disse fik foruden alvorsord fra formanden også et velfortjent bifald.

Og så ventede aftenens herlige måltid bestående af sild og forloren skildpadde - foreningen gav en snaps til silden - og det vakte vild jubel. Efter dette måltid gik man til kaffen og småkagerne - hvor nogle mente, at der var for få af den sidste kategori - men alligevel en virkelig pragtfuld VAABENBRODER-AFTEN, som alle var glade for at være med til.