Vaabenbroderen. Oktober kvartal 1997

Som vedtaget på sidste generalforsamling i marts 1997 vil VBFs Jule-Glæde blive stoppet med udgangen af 1997.

Det er med stor vemod, at bestyrelsen har efterfulgt denne generalforsamlingsbeslutning, selv om bestyrelsen har været i flere sind og prøvelser på at få denne gamle aktivitet til at "hænge sammen".

Men forgæves - alle forslag, beregninger m.v. har vist, at en sådan form for opsparing ~ med det nuværende renteniveau - ikke kan løbe rundt, hvis de, der indsamler beløbene, også skal have en lille form for "godtgørelse" herfor.

Som følge heraf skal alle opsparede beløb være hævet inden udgangen af januar måned 1998, hvorefter bestyrelsen vil udfærdige det sidste regnskab for Jule-glæden, der startede allerede i 1933.

Bestyrelsen benytter den givne lejlighed til at takke ikke alene vore dygtige medarbejdere, der trods vejrlig m.v. har indsamlet rigtig mange penge gennem årene, men også vore sparere, der gennem så mange år har vist foreningen stor tillid.

Skulle tiderne udvikle sig på en bedre måde eller andre ting betinger det, er bestyrelsen ikke uvillig til at tage sagen op til fornyet overvejelse, dog vil der stadig være et "aber dabei" ved at skulle skaffe opkrævere, men den sorg til den tid. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at flere af vore opkrævere er over 80 år og nogle over 70 år.