Den 15. februar 1994 indledte VBF en ny tradition - nemlig KEGLESPIL FOR SKYTTELAUGETS UNGSKYTTER.

Ca. en halv snes af disse dygtige skytter havde efterkommet invitationen til KEGLESPILLET på Frederikshøj Kro og der dyste med andre kugler end dem, de normalt putter i geværerne. Der blev rigtig gået til sagen - og efterhånden som kuglerne blev sendt af sted mod keglerne, kom der liv i kludene og iveren bredte sig.

Da alle havde fået ikke mindre end 12 slag, kunne det konstateres, at 2 af de unge skytter og nu keglespillere begge havde scoret 19 points - som var det højeste - nemlig Daniel Korsgaard og Christer Vindberg. Der måtte derfor dystes nok en omgang på 3 kugler om den af VBF udsatte flotte pokal. Christer Vindberg gik af med sejren på 11 points mod Daniel Korsgaards lo points -altså en meget jævnbyrdig afgørelse.

Foruden en 2. præmie til Daniel Korsgaard var der præmier til  Stig Sommer (18points), Torben Timmermann (17 points), Nicolas Hansen (16 points) og Jens Ole Kofod (16 points). Disse præmier bestod af gavekort til patroner - en velvalgt form for præmier til skytter.

Om aftenen var der - som sædvanlig - keglespil for VBFs medlemmer med damer, hvor ca. et halv hundrede deltog. Også her blev der ligesom om eftermiddagen gået til sagen. Kuglerne blev kastet mod keglerne i en sand strøm med mere eller mindre held. Men pludselig stod det helt klart, at VBF-Bandoleret ville gå til et af vore medlemmer, der ikke tidligere havde haft dette om skulderen, nemlig Jens Lillebæk, der suverænt slog ikke mindre end 24 kegler ned - meget flot.

Ved den efterfølgende sammenkomst fik Jens Lillebæk VBFs Bandoler overrakt, ligesom han også modtog foreningens nye karaffelsæt. De øvrige vindere var Jørgen Pedersen - sidste års keglekonge - 27 p., Erik Jonathansen 20 p og Hans Jørgen Enghave 20 p. DAME-POKALEN - udsat af næstformanden Nels Jørgen Bendtsen - blev vundet af Inger Pedersen efter omslag med Doris Bundgaard, der så blev nr. 2. Øvrige præmiemodtagere var Ruth Christiansen Inge Boye og Hanne Lillebæk. ^

En dejlig KEGLEDAG - og allerede nu er der mange der glæder sig til næste kegledag og kegleaften på Frederikshøj Kro - det bliver engang i februar 1995 - På hjerteligt gensyn.

En meget uheldig spiller.