KEGLESPILLET FREDERIKSHØJ KRO 1995.

Ca. 50 Vaabenbrødre og deres skønne damer mødte veloplagt og klar til aftenens keglespil på de to baner.

Efter at sidste års keglekonge - Jens Lillebæk - og vinderen af dame-siden - fru Inger Pedersen -havde kastet de første kugler mod de ni kegler,fortsatte spillet i ca. 2 timer - hvor alle morede sig- især når kuglen gik udenfor brættet. Damerne må have været en del dygtigere til at kaste kuglerne, for de opnåede 4 gange 3 kast, mens herrerne kun nåede 3x3 kast. Efter at listerne med de mange resultater var gjort op - og de nødvendige omspil var foretaget, gik man til de smukt pyntede borde for at få lidt af kroens kulinariske retter - i år havde man valgt et Stjerneskud . Efter at maden var sunket ned, og Vaabenbrødreforeningens slagssang var afsunget, kunne formanden Aksel Koldste hidkalde de dygtigste spillere for at disse kunne få deres velfortjente præmier. Først damerne, hvor Gerda Rasmussen fik overrakt Bendtsen-Pokalen sammen med foreningens smukke karaffelsæt, mens Tove Thuesen fik en lommelærke, Susan Plath et Irish-Coffee-glas og Inga Brahe Larsen et mindre af samme slags.

Herrerne - her måtte formanden først tage bandoleret af sidste års keglekonge. Jens Lillebæk, som fik et erindringsbæger om værdigheden. Årets nye keglekonge blev Knud Jøhnke, som to gange tidligere har haft denne værdighed - han fik foruden bandoleret tillige foreningens karaffelsæt. Nr. 2 hos herrerne blev Jens Thuesen, som fik en lommelærke, Ib Bonde fik et Irish-Coffee glas og Børge Bundgaard fik et af samme slags - lidt mindre.

Alt i alt en dejlig aften - hvor alle morede sig og havde det herligt.