KEGLESPILLET 1998

Igen havde festudvalget stor glæde af keglespillet den 16. februar 1998 - hvor også de medlemmer, der deltog fik en herlig aften med stor moro og slagkraft i slagene på keglebanerne.

Om eftermiddagen mødte 15 af VBFs Skyttelaugs ungdomsafdeling op til en dyst på andre kugler end de, der kommer ud af geværerne.

Efter at hver ungskytte havde afleveret 15 kugler mod de ni kegler - somme tider under stor munterhed - blev vinderne følgende:

1. præmien gik til Tobias J. Larsen med ikke mindre end 22 points - og så havde han endda også scoret 20 i en anden serie.

2. præmien gik til Brian D. Petersen, 3. , 4. og 5. præmierne gik til Nicki Christensen, Mads Merrild og Søren Mortensen - men her måtte der omslag til, da de alle tre havde scoret 18 points. Som nr. 6 og 7 kom efter omslag Line M. Larsen og Simon P. Kristensen begge med 17 points. En trøstpræmie gik til John Sommer. VBFs bankforbindelse havde sponsoreret nogle fine ekstra præmier foruden de af hovedforeningen udsatte "serie-skydnings-præmier".

Alle havde en fornøjelig eftermiddag med sodavand og slik fra VBF.

AFTEN-KEGLESPILLET havde samlet 50 deltagere, som dystede meget ivrigt over 3 serier. Damerne var meget dygtige til at få kuglerne til at ramme keglerne - og resultaterne blev følgende:

Vinder af Dame-turneringen og dermed af NJB-Pokalen blev Ruth Christiansen med 19 points, og hertil skal bemærkes, at det er 8 år siden Ruth

Christiansen sidst havde denne pokal. På de næste pladser havde alle scoret 18 points, og efter omslag - endda flere gange – blev rækkefølgen:

Gudrun Bonde, Birgit Juul, Hanne Graabek og Gunhild Wandbæk.

Herrerækken blev bemærkelsesværdig ved at ikke mindre end tre Vaabenbrødre havde væltet 21 kegler - og efter flere omslag blev de tre første pladser besat med:

l. Jens Thuesen (keglekonge for 1998), 2. Børge Christiansen (der måtte aflevere bandoleret, men fik erindringsbæger) og 3. Henry Laustsen. Nr. 4 blev Poul Olsen med 20 points og nr. 5 Ib Bonde med 18 Points, men var krig på kniven til, sidste slag, idet der var 4 om dette pointtal, men ved omslagene gled følgende ud af billedet: Salya O. Hansen Eigil Christensen og Kurt Nielsen.

Efter de meget ophidsende timer på keglebanen, hvor der næppe var til at få ørenlyd, slappede deltagerne af med et par dejlige stykker smørrebrød i Mercurs smukke restaurant.

Under spisningen blev der af formanden agiteret for Tysklandsturen den 8. marts 1998 og et spørgeskema om kortspil m.v. i kontorlokalerne blev uddelt.

Jens Eriksen fra skyttelauget appellerede til medlemmerne om at slutte op om Fugleskydningen i september måned og indbød til skydning hver onsdag eftermiddag i Lyseng skyttecenter - det er for seniorer - kom og vær med, sagde Jens Eriksen.

Igen en god VBF-aften!