Lederen for april kvartal 2001.

Kære "Brødre" !!

Vi er nu nået til den tid af året, hvor bestyrelsen skal stilles til regnskab for det gode/dårlige, vi har gjort for foreningen i den forgangne valgperiode.

Har vi gjort noget godt, vil vi gerne roses, men er der gjort noget skidt, så bør vi skiftes ud.

Tænk på det, når I kommer til vor generalforsamling, den 30. april, det er her, I kan gøre jeres indflydelse gældende. Eller komme med indlæg, som vi kan bruge i tiden fremover.

Som formand vil jeg gerne sige tak for den opbakning, jeg har fået i årets løb. Det har været dejligt at se, at vi kunne holde deltagere til vore arrangementer.

Jeg håber, at vi i det næste år kan få lige så mange gode timer sammen i hinandens selskab.

Til slut et lille suk!!! Der er medlemmer, der endnu ikke har været på posthuset, til dem vil jeg sige "SE SÅ AT KOMME AFSTED".

 

Kai Skovvang /fmd.