Lederen for 2. kvartal 2002

Vi er nu nået den tid hvor generalforsamlingen står for døren.

Det er også her alle medlemmer bør møde op og give deres mening til kende. For bestyrelsen er dette vigtigt, for at vide om vi gør det rigtige

eller om der er noget der skal være anderledes. Ligeledes vil det også være godt om der var nogle der havde gode ideer.

Ja, der er mange ting at tage stilling til i denne besværlige tid for

foreningslivet. Hvad skal/kan vi gøre for at skaffe nye medlemmer ??

Specielt i en tid hvor flere kaserner er nedlagt, er det blevet meget svært at få kontakt med tjenestegørende personel, mange af disse bliver udsendt til FN-tjeneste, og når de kommer hjem melder de sig i De Blå Baretter

Værnepligtige der hjemsendes melder sig hellere i deres stamregiments soldaterforening.

For mig at se er vor målgruppe stadig, aldersgruppen fra 40 år og opefter. Skal vi overleve på sigt så er det vigtigt at vi nu finder nogle gode ideer frem.

Det var et lille hjertesuk fra jeres formand.

Ellers vil jeg sige, at det er min opfattelse at vi har haft et godt år i VBF-Århus. Jeg syntes at der bliver sluttet godt op omkring vore fester og sammenkomster, det skal I have tak for. Som I kan se så fortsætter vi ad samme vej som tidligere år.

Så på gensyn til generalforsamlingen eller jubilar/velkomstfest eller

sommerudflugten eller....!!!!

Vel mødt.

Kai Skovvang/fmd