På general forsamlingen den 19. marts 1993 kunne foreningen sige tak til flere af vore dygtige medarbejdere - selv om vi er en "ældre soldaterforening" må vi konstatere, at sådan vil det ret ofte være - tidens tand gnaver også i vor forening, anderledes kan det ikke være.

Vi sagde tak til vor forretningsfører gennem mere end 10 år - Georg Madsen -, til vor "daglige revisor" gennem 8 år - Georg Stjernfeldt - og til vor pligtopfyldende fanebærer - Ejnar Lahn Madsen - som også gennem er årrække har "taget hånd om vor fane" til alles glæde.

Men vi har dog haft den glæde, at forretningsførerjobbet er vel overtaget af Erik Thuge - og vi glæder os til samarbejdet fremover. Det samme gælder den daglige revisor, som nu bliver Aage Damsgaard, som var l. suppleant, og som har lovet at tage "jobbet" fra 1. april 1993.

Fanebærer jobbet er fortsat åben, idet dog reserven Poul Buus Andersen indtil videre kører med fanen, når der kaldes, men vi leder efter en god og værdig vaabenbroder (helst pensionist), som vil overtage fanen for foreningen. Jeg hører gerne nærmere fra medlemmer herom.