LEDEREN - APRIL KVARTAL 1997

Foreningens årlige generalforsamling havde samlet ca. 50 medlemmer - selv om det er alt for lidt, så blev det en virkelig god generalforsamling, hvor der under den saglige debat også fremkom virkelig gode ting, som bestyrelsen kunne tage "med hjem".

At så stemningen bagefter under den forlorne skildpadde m.v, blev helt i top, skrives kun for at animere flere medlemmer til at komme næste år.

Som et særlig punkt på dagsordenen var ændringer af foreningens vedtægter. Disse ændringer har været igennem mange og seriøse gennemgange i først bestyrelsen og derefter i et særligt udvalg. At vedtægterne blev vedtaget uden kommentarer glæder bestyrelsen sig over - og så var der endda fra samme kommet et ændringsforslag til paragraf 12 om nedsættelse af bestyrelsesmedlemmernes antal til 5 fra 7.

De nye vedtægter er indhæftet i dette nummer af Vaabenbroderen, således at medlemmerne derved får mulighed for at have vore vedtægter ved hånden, hvis det skulle blive aktuelt.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen meget kraftig opfordret til at fortsætte med Jule-glæden, som blev indledt i 1933. Når bestyrelsen ønskede at slutte denne epoke indenfor foreningen, var det økonomien heri, der var årsag. Bestyrelsen er nu gået i "tænkeboks" for sammen med medarbejderne i Jule-Glæden at prøve at finde en mulighed for at fortsætte på en eller anden måde - men det bliver ikke let, og i denne anledning tænker vi meget på vore mange sparere og vore dygtige medarbejdere - og bestyrelsen håber på forståelse for de eventuelle løsninger, der kan komme på bordet. Som rettesnor for eventuelle løsninger: Jule-Glæden er også en form for social foranstaltning, som er til glæde for mange ældre i de kredse, hvor medarbejderne kommer, så lad os derfor håbe, at der findes en god og varig løsning.