LEDEREN FOR APRIL KVARTAL 1999

Da bestyrelsen udsendte januar kvartals VAABENBRODER var der indhæftet et girokort til de medlemmer, der indbetaler kontingent direkte til foreningen, idet de af medlemmerne, der er medlem af Skyttelauget, indbetaler deres kontingent sammen med laugets kontingent.

Men igen må man som formand konstatere, at der stadig er nogle medlemmer, der "glemmer" eller "ikke husker" at betale kontingent til tiden - der var den l. februar 1999.

Disse medlemmer vil med dette nummer af VAABENBENBRO-DEREN modtage et nyt girokort - hvorpå der er der lagt lidt ekstra på for det arbejde, som bestyrelsen har haft i denne anledning. Men så håber vi også, at disse medlemmer omgående indbetaler deres kontingent for 1999 sammen med gebyret på 25 kr.

I forbindelse med generalforsamlingen vil foreningens kasserer - IB Bonde - redegøre for, hvorledes foreningens økonomi har været i 1998, herunder bl.a. hvad der af indtægterne er anvendt til fordel for vore medlemmer - og det er ikke småpenge - ca. 40.000 kr. Hvilken soldaterforening indenfor DFB har kunnet det ? Bestyrelsen vil i dette Jubilæums-År (140) bruge mindst et tilsvarende beløb bl.a. på en storstilet Jubilæums-Stiftelsesfest den 2. oktober 1999 - glæd dig hertil - det bliver alle tiders fest!

Formanden