Nu er der gået godt et halvt år siden foreningen stoppede med at opkræve JULE-GLÆDE - desværre til stor sorg for de fleste af vore sparere.

Men foreningen fortsætter med sit virke på alle andre områder - og heldigvis for de af vore medlemmer, der er så trofaste til at møde op til vore meget fine arrangementer - og her tænker jeg ikke alene på vore fester, men også de øvrige ting, som foreningen enten arrangerer eller deltager i.

Her vil jeg gerne appellere til vore medlemmer om at møde op til bl.a. FUGLESKYDNINGEN ,som er averteret i dette nummer af VAABENBRODEREN, men også til det nye i foreningen, nemlig vore kammeratskabs-eftermiddage i vore dejlige lokaler i H. Pontoppidansgade 34.

Det er hjørnet mod Marselis Boulevard - og buslinierne l, 6, 8 og 18 går næsten lige til døren. Mød op til disse eftermiddage og få en god soldatersnak og et herligt spil kort m.v.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at efterkomme ønsker fra medlemmerne om arrangementer, når disse "luftes" overfor et af vore bestyrelsesmedlemmer.

Til slut et lille HJERTESUK

*****************************

Hvorfor er der så mange medlemmer, der "glemmer" at betale Danmarks Billigste Kontingent til tiden - disse medlemmer får hermed et girokort på kontingentet med tillæg af rykkergebyr - og bestyrelsen håber så, at medlemmerne i fremtiden vil vise rigtig VBF-sind og betale NU!

FORMANDEN