140 år - ja det er ikke et rundt åremål, som mange nok ville undlade at fejre ~ men bestyrelsen har gennem flere år være på det rene med, at det skal fejres - og det med maner.

Derfor vil der blive festet i Frimurerlogens Selskabslokaler lørdag den 2. oktober 1999 - og det skal gerne blive "Alle Tiders Stiftelsesfest".

Det er derfor bestyrelsens oprigtige mening, at så mange som muligt skal have mulighed for at deltage i denne Stiftelsesfest, hvorfor billetprisen er fastsat efter at der er ydet et stort tilskud fra foreningens midler.

Samtlige formænd for Soldaterforeninger under Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger er inviteret til denne fest og er indbudt på samme vilkår som VBFs medlemmer.

Som gæster vil blive inviteret Præsidenten for De Danske Forsvarsbrødre og Chefen for Søværnets Operative Kommando.

Derfor appelleres til vore medlemmer om at følge op om denne specielle STIFTELSESFEST, hvor alle sejl vil blive sat til for at gøre det til en rigtig VBF-Fest, som man husker på i mange år.

Altså tilmeld din kone og dig snarest - se opslag herom!

BESTYRELSEN