GLÆDELIGT NYT ÅRTUSINDE !

Med dette nummer af VAABENBRODEREN ønsker hele bestyrelsen at takke alle vore medlemmer for den støtte, bestyrelsen har modtaget gennem det sidste År - en støtte, der har været til stor glæde for os - og som vi påskønner efter bedste evne.

Sammen med denne tak ønsker bestyrelsen at sende vore medlemmer "De bedste ønsker for det nye år " Dette år bliver det første i det nye årtusinde - et årtusinde som også skal blive et godt V B F-ÅRTUSINDE hvilket vi beder vore medlemmer gøre deres til, at VBF markerer sig på den rette måde - herunder bl. a. kan udmønte sig i mange ting, men især ønsker bestyrelsen, at medlemmerne bakker op ved at deltage i foreningens mange arrangementer - og så lige en enkelt ting: AT BETALE KONTINGENTET TIL TIDEN - det har det desværre skortet på ved for mange af vore medlemmer gennem de sidste år. Girokortet til brug ved betaling af kontingentet for 2000 er indhæftet i dette nummer af VAABENBRODEREN så brug det inden den l. februar 2000. Dette gælder dog ikke for medlemmer af Skyttelauget, som får deres girokort derfra. For kontingentfrie er indhæftet et kort, som IKKE skal bruges.

Som formand, der nu ønsker nye ved roret, vil jeg takke medlemmerne for den tillid, der er vist mig gennem de sidste 12 år - det har af og til været et slid - men medlemmernes opbakning har været med til, at det har været sliddet værd.

Aksel Koldste