Lederen for januar kvartal 2001.

Først vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår med tak for mange dejlige timer i året, der er gået.

Vi i bestyrelsen er igen på banen med et program for første kvartal 2001, det kan I læse om i efterfølgende sider i bladet.

Festudvalget har gjort det virkelig godt i de 8 måneder, vi nu har været bestyrelse, og det fortsætter i det nye år, så jeg håber, vi ses mange gange her i årets løb.

I dette blad er der vedhæftet et girokort, så det er nemt at få betalt kontingentet for 2001. Sidste rettidige betaling er 1. februar 2001. Husk det nu !!!

Med venlig hilsen

Kai Skovvang /fmd.