Lederen for januar kvartal 2002.

Kære "Brødre" '

Vi har igen i år haft et godt efterår med flere fine arrangementer, der har været god tilslutning til alle. Det er noget af det, jeg glæder mig over.

Arrangementer i vinter og forår er vi ved at være færdige med, så du kan allerede nu i dette blad notere dig et antal datoer, hvor vi har planlagt keglespil, generalforsamling, osv.

Nu er det julen der står for døren, så mange af jer har travlt med at forberede jer til det.

Med dette blad medsender vi også et girokort på kontingent for 2002.

Så husk lige posthuset, før juleanden!!

Der er også vedlagt vore nye vedtægter, som vi vedtog på generalforsamlingen i april.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, jeg håber vi må få rigtig mange gode timer sammen i VBF i år 2002.

Kai Skovvang/fmd.