Kære VAABENBRØDRE og FAMILIE

En rigtig glædelig jul og et lykkeligt nytår 1990 ønskes alle - samt en tak for alt i det gamle år - 1989 :

Ved Nytårstid er der altid to ting, man gerne vil tage op til behandling - nemlig hvordan var det år, der nu er færdig - og hvordan vil det nye år forme sig.

1989  var året, hvor vore medlemmer vi­ste sig som rigtige VAABENBRØDRE og bakkede vore arrangementer op ved at møde frem og det med et godt humør.

Det vil bestyrelsen herved sige alle en varm tak for - det glædede os meget, men det for­pligter også fremover.

Bestyrelsen vil derfor i 1990 prøve at leve op hertil - selv om vi ved, det bliver svært.  Alle gode forslag modtages med glæ­de af festudvalget.

1990-året skulle også gerne blive skelsæt­tende på en anden måde, idet foreningens JUBILÆUMSBOG 1859-1959 skulle udkomme. Den har

været "på bedding" gennem nogle år, men nu synes der at være en mulighed for at få den udgivet.

I 1990 har bestyrelsen også et andet mål:

Flere medlemmer i foreningen - og beder vore medlemmer hjælpe os hermed - find nye emner det skulle ikke være så svært.