KÆRE VAABENBRØDRE OG FAMILIE !

Idet bestyrelsen på denne måde ønsker alle vore medlemmer og deres familie EN GLÆDELIG JUL OG

ET LYKKELIGT NYTÅR vil vi tillige sige tak for den tillid, vore medlemmer viser os - det glæder bestyrelsen meget i dens arbejde for foreningen.

Men tillige har bestyrelsen også nogle gode ønsker for det nye år

1. At vor Jule-Glæde fortsat må virke efter dens hensigt, nemlig at glæde vore sparere ved juletid - men det kan være svært for os at efterkomme alle de mange ønsker om at sende opkrævere - derfor prøv blandt din omgangskreds at finde en eller gerne flere, der kunne tænke sig at blive medarbejder ved Jule-Glæden. Kontoret giver meget gerne yderligere oplysninger om "jobbet".

2. At vore medlemmer virkelig gør en ekstra indsats for at få flere indmeldt i foreningen - husk vi er en god forening, der gerne giver store tilskud til deltagelse i vore arrangementer, men tillige er DANMARKS ÆLDSTE SOLDATERFORENING - og det skulle vi gerne fortsat kunne være - men der SKAL ske en tilgang af medlemmer for at opretholde denne status.

Glædelig Jul og et Lykkeligt Nytår Venligste hilsener

Bestyrelsen