JANUAR KVARTAL 1996
Kære VAABENBRODER OG FAMILIE !

Idet bestyrelsen på denne måde - selv om det nok er lidt sent - ønsker alle vore medlemmer og deres familie

EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 1996

vil bestyrelsen tillige takke for den store tillid, vore medlemmer gennem mange år har vist os - det glæder os og inspirerer os tillige til at gøre så meget som muligt for vore medlemmer.

Men tillige har bestyrelsen også nogle ønsker, som medlemmerne kan opfylde for os i det kommende år - nemlig følgende:

1. At prøve at finde nye medarbejdere til vore JULE-GLÆDE, således at den fortsat kan bestå, således at vore sparere på denne måde kan være med til at foreningen også på denne måde kan vise sig udadvendt.

2. At: vore medlemmer virkelig vil gøre en ekstra indsats for at få flere med i foreningen - der bør kunne skaffes mange flere medlemmer - og vi samler faktisk på dem. Næste gang tager du en kammerat med til vor JUBILAR- og VELKOMSTFEST - det er den 23. april 1996. Men husk det nu!

3. At vore medlemmer betaler deres kontingent til tiden - det er den 15. februar 1996 - og GIROKORT ER VEDLAGT DENNE VAABENBRODER. Husk, at du også kan komme på kontoret hver mandag og torsdag kl. 13 - 15 for at betale dit kontingent - og så kan få lejlighed til at se vore nye og hyggelige kontorer på Hendrik Pontoppidans Gade 34 - ved Marselis Boulevard.

GENSYN !

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 1996 BESTYRELSEN