LEDEREN FOR JANUAR KVARTAL 1997.

********************************

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Med sidste nummer af Vaahpnbroderen var der indhæftet foreningens vedtægter med de ændringer, som bestyrelsens udvalg havde fundet frem til.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne har gennemlæst disse vedtægter og de ændringer, som var rettet ind i disse.

For at være rationel vil bestyrelsen på denne måde bede de medlemmer, der har en eller anden indsigelse mod de foreslåede ændringer, at disse indsigelser bliver indsendt til bestyrelsen senest den l. marts 1997 og med motivationer for indsigelserne.

NY FORRETNINGSFØRER

Som omtalt senere er Aage R. Damsgaard afgået ved døden den 30. oktober 1996.

Foreningens kontor er i den forløbne tid blevet varetaget af formanden.

Men fra l, januar 1997 har bestyrelsen antaget Ib Bonde som ny forretningsfører.

Ib Bonde er kendt af de medlemmer, som har deltaget i foreningens arrangementer.

Ib Bonde vil som tidligere have kontortid mandag og torsdag fra 13 - 15.

Bestyrelsen ønsker Ib Bonde velkommen til arbejdet på kontoret.