NYTÅRSFORSÆT FOR SAMTLIGE VAABENBRØDRE I VBF !

I det sidste årstal i 1900 bør alle VBF'ere gøre noget ekstra for at vise at de er rigtige VBFere, nemlig at betale kontingentet for 1999 rettidigt (l. februar 1999).

Som jeg skrev i sidste nummer af VAABENBRODEREN for oktober kvartal 1998 så det ikke så godt ud i forbindelse med antallet af RESTANTER. Dette forhold ændrede sig desværre ikke i løbet af dette kvartal - og i den sørgende stund måtte bestyrelsen slette ikke mindre end 34, der ikke havde betalt deres kontingent - trods rykker og ekstra girokort.

Hvis VBF havde et kontingent, der var på linie med de øvrige Forsvarsbroderselskaber på 100 - 150 kr., så kunne bestyrelsen forstå, at medlemmerne nok skulle huske på det, men VBFs Danmarksrekord i "LAVT KONTINGENT" på 75 kroner (ikke engang 3 pakker cigarretter). Hvem kan glemme at betale sit kontingent? Altså kære VBF"er - gør foreningen den tjeneste at betale dit kontingent omgående - girokortet er hæftet i dette nummer af VAABENBRODEREN !!!!

GODT NYTÅR 1999 - og lag så mærke til. at det er et speciel år - foreningen bliver l. oktober 140 år  og det vil blive fejret med en stor Stiftelsesfest den 2. oktober 1999 - GLÆD DIG l