Lederen for Juli kvartal 2000.

Det er min første leder som formand for VBF, og med den vil jeg sige tak til de brødre, der var mødt op på generalforsamlingen den 13. april, og dermed var med til at sige tak til vor afgående formand Aksel A. Koldste. Aksel har i sine 12 år som formand været med til så mange og ofte svære beslutninger, som nok ikke mange foreninger oplever. Men han har gjort det, og der vil være mange af disse ændringer/beslutninger, som jeg og den nye bestyrelse vil beholde. Den nye bestyrelse består foruden undertegnede af Ib Bonde, Henny Toustrup, Nels Jørgen Bentsen og Allan Plath, der er nyindtrådt i bestyrelsen, så der er ingen tvivl om, at vi er et godt team. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan til at vi fortsat har en god forening, hvor vi kan mødes og have det hyggeligt og rart sammen.

Når dette blad udkommer, så er ferien jo godt i gang, derfor vil jeg slutte med at ønske alle en rigtig god sommerferie.

Kai Skovvang/fmd.