Lederen for juli kvartal 2001.

Kære "Brødre"!

Efter vel overstået generalforsamling d. 30. april var der igen samling til jubilarfesten d. 15. maj. Det var to sammenkomster hurtigt efter hinanden, men der var tilfredsstillende tilslutning til begge. Det var dejligt at se, ikke alene nye medlemmer og jubilarer, men også andre mødte op og var med til at hylde og sige velkommen til disse. Undertegnede og Henny Toustrup har sammen med Jens Eriksen, samt vore ledsagere, deltaget i kredsmødet for 8. kreds på Kristi Himmelfartsdag. Et godt og konstruktivt møde, som der bringes referat af andet sted i dette nummer.

Ellers står sommerferien jo for døren, så det er vi så småt begyndt at indstille os på. På gensyn efter ferien, måske vi ses til fugleskydningen i august, eller til stiftelsesfesten i oktober. GOD SOMMER!!

Kai Skovvang/fmd.