Lederen for 3. kvartal

Efter en vel overstået generalforsamling, en god jubilar/velkomstfest, nærmer vi os sommerferietiden, det glæder vi os lidt til alle sammen.
Som de andre år har vort kontor lukket i juli måned, første mandag i august er den 5. og der har vi igen åbent på kontoret som vanligt.
I skrivende stund har vi endnu ikke afviklet vor sommerudflugt, men jeg forventer at det vil blive et rent tilløbsstykke. Festudvalget har lagt et stort arbejde i denne tur. Så læs referatet i næste nummer af Vaabenbroderen.

 

På generalforsamlingen fik vi valg to nye medlemmer, Finn Bach Jensen og Ernst Løvstad, dem har vi ønsket velkommen i bestyrelsen, og jeg håber og tror vi får et godt samarbejde, som kommer foreningen til­gode.

Jeg selv var også på valg, jeg blev genvalgt, det siger jeg tak for!! og så håber jeg at jeg kan indfri de forventninger, man må have til mig.
Jeg vil også her sige tak til Ib Bonde og Allan Plath, for samarbejdet i de to år, hvor jeg har været formand.

 

Her vil jeg slutte med at ønske alle en rigtig god sommerferie, vi ses igen efter ferien til fugleskydning, velkomstfest eller ???

Rigtig god ferie!!

Kai Skovvang

Formand