FORSVARSBRODEREN

Som det fremgik af det særtryk, der udsendtes i april 1991, vil FORSVARSBRODEREN ikke mere blive udsendt til alle medlemmerne - uden omkostninger for disse. Der kan nu kun tegnes abonnement mod en årlig afgift.

Bestyrelsen for Vaabenbrødreforeningen i Aarhus har hele tiden holdt fast ved vort eget kvartalsblad -VAABENBRODEREN - og det vil vi fortsat gøre. Vi er i bestyrelsen glade for, at vi ikke lod dette kvartals­blad gå ind, men fortsatte - det er nemlig et meget godt bindeled mellem foreningen og vore medlemmer.

Fra redaktionens side kunne vi godt tænke os, at der fra medlemmernes side engang imellem var nogle indlæg eventuelt om vore fester m.v. eller om et aktuelt emne. Prøv at skrive til os - vi ser gerne frem til et eller flere indlæg fra medlemmerne.

Redaktionen