Igennem længere tid har bestyrelsen flere gange haft foreningens fremtid oppe at vende.

Bestyrelsen er så realistisk, at foreningens fremtid nok vil blive noget anderledes, end den er i øjeblikket,

Her tænkes bl.a. på, at Jule-Glæden en skønne dag - lad det være langt ud i fremtiden - vil være en "Saga-Blot" - og hvad skal foreningen så med det store kontor m.v.?

Derfor er bestyrelsen indstillet på at finde et andet og noget mindre kontor bestående af 2 gode lokaler - henholdsvis til det daglige kontor og til vore forskellige maskiner m.v. Et krav til et sådant kontor skal bl.a. være gode busforbindelser dertil, let at finde og gode indgangsforhold.

Skulle der blandt medlemmerne være nogle, der ved, hvor sådanne lokaliteter findes, så tag telefonen og giv os et praj herom, hvorefter vi undersøger mulighederne.

Når vi ønsker at skifte bopæl, skal det ses i lyset af, at bestyrelsen ønsker at opretholde det serviceniveau, som vi i dag kan tilbyde vore medlemmer - herunder bl.a. at vore fester skal have en rimelig standard og dog holdes på et økonomisk forsvarligt niveau, så alle vore medlemmer kan deltage.

Kære Vaabenbroder " hjælp os med at finde nye lokaler - og du hjælper derved din Vaabenbrødreforening. Bestyrelsen venter på din reaktion - snarest !

Bestyrelsen