Rundt om i Danmarks Forsvarsbrødreforeninger og Vaabenbrødreforeninger er desværre en mærkbar tilbagegang af medlemmer- man det er ikke noget der er specielt for disse soldaterforeninger - det gælder for alle soldaterforeninger over hele landet.

Men i vor forening har vi også haft en lille tilbagegang, som vi meget gerne så ændret til en markant fremgang. Foreningen har glædeligvis fået en del medlemmer fra HJEMMEVÆRNET - men i betragtning af de mange hjemmeværnssoldater her i Aarhus burde vi have fået mange flere. Derfor appellerer jeg til alle vore medlemmer om at finde mindst et nyt medlem - du kan eventuelt tage ham eller hende med til et de arrangementer, som er beskrevet i dette nummer af vort kvartalsblad VAABENBRODEREN - pågældende går med på medlemsvilkår.

Bestyrelsen er af den formening, at vor forening på grund af en gennem tiderne opsamlet formue, som desværre ikke giver så stort afkast som tidligere, har mulighed at gøre noget for medlemmerne, hvilket vi også gør - vi bruger mere end 50.000 kr. om året i tilskud til arrangementer.

Altså : SKAF MINDST EET NYT MEDLEM - vi glæder os til at modtage mange nye medlemmer.

Aksel Koldste

Fmd