Den l. juni 1995 blev en mærkedag for foreningen, idet foreningen fik ny adresse - den overfor nævnte. En del af vore medlemmer og enkelte andre med tilknytning havde efterkommet bestyrelsens indbydelse til en uformel reception i anledning af flytningen.

Det er den 3. adresse, for foreningens kontor begyndte i Norsgade. Den l. januar 1944 flyttede foreningen til Aaboulevarden, og nu til H.Pontoppidansgade 34.

Efterhånden som Århus Bymidte bliver forandret, blev det sværere for vore medlemmer at komme på kontoret. Nu derimod er der foruden 4 buslinier - næsten til døren - også masser af parkeringspladser i de nærmeste gader, så den side er dermed løst på en god måde. At så kontorets indretning tillige er ideel, og at økonomien ved flytningen bliver en del bedre hen ad vejen, er jo kun en ekstra gevinst.

Bestyrelsen indbyder vore medlemmer til at komme indenfor i kontortiden (mandag -torsdag kl. 12 - 15) og tage de nye kontorer i øjesyn - vi glæder os til at vise så mange som muligt, hvordan vi har fået os indrettet. På gensyn.

BESTYRELSEN.