FRA FORMANDENS LIGGESTOL:

Når man som formand har med ca. 450 medlemmer at gøre, så kan man selv i en liggestol ikke lade være med at tænke på, hvad disse medlemmer har til overs for Vaabenbrødre-foreningen i Aarhus.

Her tænker jeg på, hvad de ca. 20% vil med foreningen, når foreningens forretningsfører må sende disse 20% en rykker for et så lille kontingent på 75 kr.

Men ikke nok hermed, men i den skrivende stund har ca. kun halvdelen af restanterne reageret - eller indbetalt deres kontingent.

De resterende får hermed en ekstra RYKKER, idet de efter den l. oktober 1997 vil blive slettet uden varsel - altså få nu betalt dit kontingent, RESTANT l

Formanden.