LEDEREN - ELLER ALMINDELIG SNAK OM VBF

Efter den forrygende succes i forbindelse med overrækkelsen af hæderstegn i begyndelse af maj måned 1999 får det mig til at tænke på, hvor har alle disse gæve VAABENBRØDRE været henne i de forløbne år - idet bestyrelsen må erkende, at der til flere af vore arrangementer kunne have været flere deltagere - og selv om det koster penge, når vore medlemmer møder op - husk at foreningen altid giver et ret stort tilskud til medlemmernes deltagelse - og heldigvis er foreningens formue af en sådan størrelse, at den kan spæde til, når vi afholder vore fester m.v.

Derfor skal denne leder munde ud i, at nu har et meget stort antal VAARENBRØDRE vist, at de kan komme frem - så lad det ikke være "EN ENLIG SVALE" men mød op, når vi indbyder - og det til udflugten den 12. juni 1999 og så håber vi på, at rigtig mange møder op til vor 140-års Stiftelsesfest den 2. oktober 1999 .

Ved de sidste arrangementer er der en del, som ikke havde betalt deres adgangsbillet ved bestillingen, og kassereren har haft svært ved at finde de pågældende for at få betalingen, hvorfor bestyrelsen nu må indskærpe, at en tilmelding skal følges op af betaling - og såfremt kontoret er lukket, kan betalingen altid lægges i kuvert og postes i vor brevsprække

En anden lille ting er vor kontingentbetaling - der har været spurgt om vi ikke skulle gå på "BETALING-SERVICE" - det kunne selvfølgelig godt, men det koster penge at få penge overført til os direkte - og så måtte vi forhøje vort kontingent, hvilket medlemmerne nok ikke ville være tilfredse med.

Nu håber vi alle får en god sommer - sidste år var jo ikke noget at prale af - GOD OG SOLRIG SOMMER