Lederen for oktober kvartal 2000.

Bestyrelsen er nu vel hjemkommet fra ferie, og vi har taget godt fat på programmet fra sidste nummer af Vaabenbroderen.

Det er jo skønt at være formand, når der bliver sluttet op omkring de arrangementer, vi laver, og det er der blevet, ligeså til fugleskydningen, hvor der var ca. 50 brødre samlet. Vi havde en dejlig dag. Og endelig TV2, som har været det store tilløbsstykke.

Jeg håber også at vi bliver mange til vor Stiftelsesfest, den 7.okt.

Som I kan se, er Vaabenbroderen kommet til at se lidt anderledes ud. Vi har lavet en ny top og bund på siderne.

Vi er også kommet på Internettet, så de der har pc'er kan nu klikke sig ind på vor adresse.

Rigtigt godt efterår !!

Med venlig hilsen

Kai Skovvang /fmd.