Lederen for oktober kvartal 2001

Kære "Brødre" !

Sommeren er overstået, og efteråret begynder så småt at nærme sig.

Så bestyrelsen har igen taget arbejdstøjet på. Festudvalget er igen på banen med et program for efteråret, så bestyrelsen håber at rigtig

mange medlemmer her i efteråret vil deltage.

Husk stiftelsesfesten den 6. oktober, her skal vi jo for første gang smage på den nye værts mad, vi håber selvfølgelig den er lige så god som Bent's, men mon ikke.

På gensyn i efteråret.

Kai Skovvang/fmd.