Lederen for 4. kvartal

Kære "Brødre" !

Så gik der atter en sommer, denne vil nok blive husket for den helt fantas­tiske varme, og så i så lang tid. Det har vi glædet os over, men bestyrelsen har trods alt ikke ligget på den lade side. Efterårsprogrammet er blevet pudset af, og vi håber så at rigtig mange vil deltage i de planlagte arrange­menter her i efteråret.

Enker og enkemænd

Bestyrelsen har endvidere besluttet en ny ting. Nemlig at vi fremover vil optage enker og enkemænd som abonnenter på Vaabenbroderen, mod at de så kan deltage i vore arrangementer til medlemspris.

Deltagelse i arrangementer gælder kun for abonnenten.

Så hvis I kender en enke/enkemand der er ked af, efter en broders død, ikke længere at kunne komme i vor kreds, er muligheden der altså nu.

Abonnementprisen er den samme som vores årlige kontingent.

 

På gensyn til stiftelsesfesten, den 5. oktober

 

Kai Skovvang

Formand