Når man ser på de i dette nummer af VAABENBRODEREN og tidligere numre af samme blad opnåede resultater, kan man ikke lade være med at glædes herover - og tænke på de mange og dygtige skytter, VBFs Skyttelaug råder over, og som er med til at gøre VBF-navnet kendt overalt. Under en kyndig og ansvarsbevidst ledelse med Allan Brahe Larsen i spidsen er der gennem de sidste år oparbejdet en meget fin stab af skytter - ikke mindst indenfor de unge og indenfor Veteranerne.

Når de unge særligt bliver fremhævet her, skal der kun henvises til resultaterne - de kan faktisk ikke være bed­re - en DANMARKSREKORD, 1199 og 1799 af 12oo og 18oo mu­lige points, og flere gange "fuldt hus" (kun 10'ere). For Veteranernes vedkommende gør også de flotte resul­tater sig gældende - og i denne kategori kommer der flere til efterhånden.

Uden at nævne øvrige navne skal Jens Eriksen her fremhæ­ves for hans store arbejde med VBFs ungdom.