Kære VAABENBRØDRE.'

Vaabenbrødreforeningen er en god SOLDATERFORENING - vi har Danmarks laveste kontingent - og vi har den glæde i bestyrelsen at kunne give vore medlemmer gode og veltilrettelagte arrangementer - sidst som omtalt senere i dette nummer af Vaabenbroderen en succesrig sommerudflugt.

Men skal denne forening leve videre, hvad vi selvfølgelig håber og tror på, skal vi opretholde vor JULE-GLÆDE, som er vital betydning for opretholdelse af vort kontorhold m.v. Som tidligere omtalt her i bladet, er der ikke kommet nye opkrævere til gennem mange år - ja en del er endda holdt op - især på grund af fremskredet alder, hvilket vi ikke har kunnet gøre noget ved.

Derfor appellerer bestyrelsen til vore medlemmer om at prÝve at finde nye opkrævere - det skulle være nemt, når man tænker på, at dette opkrævningsarbejde har med mennesker at gøre, hvilket mange gerne vil. Altså man får en vis kontakt med andre mennesker - noget vore nuværende medarbejdere ved Jule-Glæden alle skønner på.

Vor forretningsfører er villig til at give mange oplysninger om opkrævningsarbejdet - tag en kontakt med ham, han vil glæde sig hertil.